Lets Play!

Game Design and the Everyday Life

Verklighetsspel på Vetenskapsfestivalen…

…kan inte säga mycket mer än så i nuläget. Jag ska fortsätta antyda saker här och lovar en mer fullständig rapport efteråt.

Comments

Loading Facebook Comments ...

Leave a comment