Lets Play!

Game Design and the Everyday Life

ARG och museum

Den här hittade jag på ren slump. Smithsonian American Art Museum (SAAM) håller på att sätta upp ett ARG, eller Alternate Reality Game som förkortningen står för. Jag har inte hunnit titta närmare varken på detta, eller på bloggen Museum 2.0, där jag hittade den. Men jag kommer att börja prenumerera på den och se vad den har att komma med. Museum, interaktivitet, deltagarkultur och nya sätt att lära sig i härliga kombinationer är som ni nog vet några av mina favoritsätt att lära sig.

Smithsonian kallar spelet för det första ARGet på ett museum, vilket kanske inte är helt sant. Visst, renodlat ARG har jag inte sett i museiesammanhang tidigare, men liknande former fast mer bundna till en plats har gjorts här hemma i sverige i några år, och vi satte ju upp lets-play.se i våras, vilket även om det bara till en liten del spelades på museum ändå hade en liknande målgrupp.

And finally, if someone from Smithsonian or Museum 2.0 is reading: I’m discussing the ARG and think it’s a good thing, and something I like since interactivity, user created content and museums in combination is one of my favourite interests. Althoug I’m not sure it really is the first one. There are examples of ARG-like games played here in Sweden for some years now.

I will start reading your blog (found it by pure coincidence), it seems to be very interesting!

Comments

Loading Facebook Comments ...

Leave a comment