Lets Play!

Game Design and the Everyday Life

Att designa ARG

Jag snubblade över en riktigt bra, om än något elak, föreläsning om bra och dåligt med ARG (Alternate reality Gaming), eller verklighetsspel som är ett svenskt (något bredare) uttryck som jag börjar föredra mer och mer.

Vissa saker påminner om det jag tagit upp i min D-uppsats som jag pratat lite om här tidigare. Jag kan återkomma med mer information om den om ett tag, när den komemr tillbaka i slutversion med rätt framsida.

Jag vet att flera av mina läsare har ganska mycket åsikter kring ARG och kring att designa spel för verkligheten. Vad ser ni som det allra viktigaste att tänka på för att skapa ett väl fungerande spel?

Comments

Loading Facebook Comments ...

Leave a comment