Lets Play!

Game Design and the Everyday Life

När datorspelen lämnar skärmen: 45 minuter lek och spel i Uppsala nu på onsdag!

Displaying Games in the Museum

The late summer, a short recap.